Câu chuyện của CrystalNest®

Chim én được biết đến như là biểu tượng may mắn nhất của người Á châu. Loài chim này không có hại cho con người. Nó nhặt sâu bọ làm thức ăn. Hơn nữa, tổ chim này giàu chất protein, calories, và vitamins, tốt cho cả đàn ông, đàn bà, người già và thanh thiếu niên.

Chúng tôi đặt rất cẩn thận trong việc xử lý làm sạch tổ chim yến của chúng tôi bằng cách sử dụng các công cụ truyền thống như nhíp, dao, với nước thiên nhiên để duy trì chất lượng của tổ yến . Chúng tôi đào tạo công nhân của chúng tôi thật kỷ lưởng về vệ sinh trong lúc xử lý các tổ chim.

Vì vậy, chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất và đầy tánh tự nhiên.

Crystal Nest®

Crystal Nest Box

Crystal Nest 2nd Generation

Crystal Nest® Gift Edition

Crystal Nest Gift Box